Profile

Personal Profile

Name: (แหวน)เพชร

Contact: [hidden]

Gender: female

Birthday: 22 May 1984

Location: Lampang

Website: variety-phet.exteen.com

About me: ขอบคุณทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม

ขอบคุณทุกๆความคิดเห็นที่มาพิมพ์ไว้ให้
ขอบคุณทุกๆคนที่ผ่านเข้ามา

ขอบคุณหลายๆคน ที่ช่วยมาเพิ่มความทรงจำ

ช่วยสอนให้รู้จัก คำว่า.....

หัวเราะ ดีใจ เสียใจ โกรธ รอคอย ผิดหวัง เศร้า

ฯลฯ

และเป็นส่วนหนึ่ง ในเรื่องราว ของพื้นที่แห่งนี้